Triệu chứng rối loạn tuần hoàn não

Triệu chứng rối loạn tuần hoàn não thường gặp dễ nhận biết nhất

, , , , , , , , , ,

Thiểu năng tuần hoàn não có thể xảy ra cấp tính nhưng bệnh cũng có thể trở thành mạn tính[…]

Read more